Các quốc gia cần làm gì để thu hẹp khoảng cách kỹ năng số?

Các quốc gia cần làm gì để thu hẹp khoảng cách kỹ năng số?
Trong bối cảnh COVID-19, mọi lĩnh vực, ngành nghề đã đẩy nhanh quá trình số hóa nhằm ứng phó với những gián đoạn của đại dịch. Nhiều doanh nghiệp DN đã chuyển sang sử dụng các dịch vụ đám mây và trực tuyến để kết nối nhân viên của họ làm việc từ xa. Điều này đã đặt ra nhu cầu về lực lượng lao động kỹ thuật số ngày càng tăng và khoảng cách kỹ năng số ngày càng trở thành một vấn đề.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM