AIPA-42 thông qua nhiều nghị quyết về kỹ thuật số bao trùm

AIPA-42 thông qua nhiều nghị quyết về kỹ thuật số bao trùm
Đại hội đồng ĐHĐ AIPA-42 với chủ đề Phát triển quan hệ hợp tác nghị viện trong lĩnh vực kỹ thuật số bao trùm hướng tới Cộng đồng ASEAN năm 2025 đã chính thức bế mạc sau 3 ngày làm việc.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM