Đảm bảo ATTT cho các hệ thống phòng, chống dịch: Cần sự chung tay của cộng đồng

Đảm bảo ATTT cho các hệ thống phòng, chống dịch: Cần sự chung tay của cộng đồng
Bảo vệ an toàn dữ liệu và thông tin cá nhân của người dân là một trong những ưu tiên hàng đầu của các nhà phát triển ứng dụng, nền tảng phòng chống Covid-19.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM