Ngành sách trước mệnh lệnh chuyển đổi số

Ngành sách trước mệnh lệnh chuyển đổi số
Nếu các đơn vị xuất bản, phát hành trong nước không chuyển đổi số, doanh nghiệp nước ngoài sẽ điền vào chỗ trống, ông Đinh Quang Hoàng nói về sự cấp thiết của chuyển đổi số.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM