Miễn phí bản điện tử sách về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Miễn phí bản điện tử sách về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Nhà xuất bản NXB Chính trị quốc gia Sự thật thông tin sẽ hoàn toàn miễn phí bản điện tử cuốn sách Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Một tài năng quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của cách mạng Việt Nam vừa xuất bản tháng 8/2021.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM