Xét nghiệm nhanh, trả kết quả sớm sẽ quyết định thắng lợi chiến dịch phòng, chống Covid-19

Xét nghiệm nhanh, trả kết quả sớm sẽ quyết định thắng lợi chiến dịch phòng, chống Covid-19
Việc triển khai nhanh, thần tốc, sớm ra đời các nền tảng, sản phẩm, giải pháp công nghệ số phục vụ công tác phòng, chống Covid-19 trở thành nhiệm vụ ưu tiên, quan trọng hàng đầu góp phần tạo thành quả trong công tác khống chế, kiểm soát dịch bệnh.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM