Chương trình livestream đặc biệt “Dân hỏi - Thành phố trả lời”

Chương trình livestream đặc biệt “Dân hỏi - Thành phố trả lời”
Chương trình có mục tiêu tuyên truyền, cung cấp nhanh, đầy đủ các thông tin chính thống và giải đáp thắc mắc về công tác phòng chống Covid-19 tại TP.HCM.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM