Việt Nam cũng như nhiều nước trong giai đoạn “quá độ” các ứng dụng “trăm hoa đua nở”

Việt Nam cũng như nhiều nước trong giai đoạn “quá độ” các ứng dụng “trăm hoa đua nở”
Theo các chuyên gia, việc người dùng loạn và phải cài đặt quá nhiều ứng dụng chủ yếu do Việt Nam đang trong giai đoạn quá độ, tương tự như các nước khác khác trên thế giới, trước khi chỉ còn lại 1-2 ứng dụng cho mỗi lĩnh vực và có sự liên thông, dùng chung cơ sở dữ liệu CSDL.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM