Nền tảng do Micorosoft hỗ trợ làm lộ lọt 38 triệu bản ghi thông tin cá nhân

Nền tảng do Micorosoft hỗ trợ làm lộ lọt 38 triệu bản ghi thông tin cá nhân
Hơn 38 triệu bản ghi từ 47 đơn vị khác nhau dựa trên nền tảng cổng ứng dụng Power Apps của Microsoft đã vô tình bị lộ lọt trực tuyến. Điều này cho thấy một điểm rõ nét về một xu hướng tiếp xúc dữ liệu mới.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM