Vai trò của CIO trong dòng chảy chuyển đổi số và chống dịch phải toàn diện, nhanh hơn

Vai trò của CIO trong dòng chảy chuyển đổi số và chống dịch phải toàn diện, nhanh hơn
Tiến trình chuyển đổi số CĐS của Việt Nam đã đạt được những bước tiến lớn, trong đó có sự đóng góp của các Giám đốc công nghệ thông tin CIO, những người tiên phong trong CĐS. Trong tiến trình đó và nhất là trong mùa dịch, CIO có những trọng trách, yêu cầu mới.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM