Chuyển đổi số là hạt nhân đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng ASEAN

Chuyển đổi số là hạt nhân đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng ASEAN
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh các Nghị viện thành viên AIPA cần tích cực hỗ trợ hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, gỡ bỏ các rào cản, tạo điều kiện thực thi chính sách chuyển đổi số CĐS.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM