Giải pháp ĐTTM của FPT mang lại cuộc sống tiện ích hơn cho hàng chục triệu người dân

Giải pháp ĐTTM của FPT mang lại cuộc sống tiện ích hơn cho hàng chục triệu người dân
Trong 10 năm qua, FPT đã đồng hành cùng với chính quyền nhiều tỉnh, thành phố trong các chương trình chuyển đổi số CĐS từng bước đô thị, xây dựng đô thị thông minh ĐTTM smart city và mang lại cuộc sống tiện ích hơn cho hàng chục triệu người dân.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM