Sản xuất thông minh cần 3 yếu tố

Sản xuất thông minh cần 3 yếu tố
Phát triển từ nhà máy từ 1.0 lên 2.0, nhất thiết phải đầu tư nhiều cho yếu tố công nghệ. Khi tăng cấp độ từ nhà máy 2.0 lên 3.0, cần đầu tư cho quy trình. Và từ 3.0 lên 4.0 không thể thiếu việc đầu tư thêm về công nghệ mới, quy trình và con người.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM