Facebook đang thử nghiệm tính năng "Xem chung" trên Messenger


Facebook đang thử nghiệm tính năng "Xem chung" trên Messenger

Dựa theo một đoạn ngắn của dòng code, có thể hiểu tính năng “Xem chung” sẽ giống với tính năng Watch Party: gửi một đoạn video vào Messenger, bạn và bạn của bạn (hoặc một nhóm người) trong chuỗi tin nhắn Messenger có thể xem video cùng một lúc. Có lẽ, Facebook đang có kế hoạch hỗ trợ cho tính năng của video được lưu trữ trên Facebook, nghĩa rằng bạn sẽ không thể sử dụng chức năng này để tổ chức một buổi xem phim từ xa trên Netflix với bạn bè

Trong lời tuyên bố được phát hành cho TechCrunch, Facebook cho biết đây là cuộc thử nghiệm nội bộ, và Facebook sẽ không cho biết nhiều về việc phát hành tính năng này trong thời gian nào. Những tính năng này đã xuất hiện trong Nhóm chat, vì thế sẽ dễ dàng hơn khi Facebook sẽ thêm những tính năng tương tự này vào những chuỗi tin nhắn riêng tư trong Messenger.

Nguồn: Theverge / Techcrunch

Nguồn : http://www.techrum.vn/threads/facebook-th-nghim-tinh-nang-xem-chung-tren-messenger.197530/