Oracle đã hoàn tất việc chuyển giao các Java EE reference components cho Eclipse

Eclipse Foundation đã đảm nhận tất cả các công việc phát triển Java EE (Enterprise Edition) từ Oracle, như là một bước tiếp theo của việc tiếp quản nền tảng enterprise Java platform. 

Oracle đã hoàn tất việc chuyển giao các Java EE reference components cho Eclipse

Oracle đã đóng góp 100% các EE và GlassFish application server component cho nền tảng này. Trong đó, GlassFish, phục vụ như là một tham chiếu để implementation của Java EE, đã được đổi tên thành Jakarta EE bởi Eclipse. Nền tảng cho biết bây giờ nó đã có tất cả các component trong tay, vốn đã xuất hiện trên các GitHub repositories. Điều này có nghĩa là sự tiến bộ của các dự án riêng lẻ trong Eclipse’s enterprise Java hiện nay chủ yếu nằm dưới sự kiểm soát của chính các nhóm phát triển những các dự án đó.

Eclipse Foundation cũng lưu ý một số mốc quan trọng khác đã đạt được trong vài tuần qua:

Bộ công cụ Java EE Technology Compatibility Kits (TCK) đã chính thức được xuất hiện trong open source. Động thái này cung cấp sự minh bạch cho các nhà cung cấp, khách hàng và cộng đồng để có thể hiểu rõ hơn về quy trình test được thực hiện như thế nào.

Eclipse sẽ có thể ship Eclipse Glassfish cùng khả năng tương thích với Java EE 8.

Các build trong Enterprise Eclipse cho Java (EE4J) project hiện đang chạy trên cơ sở hạ tầng Eclipse. Nói cách khác, EE4J là sáng kiến ​​nguồn mở cho enterprise Java tại Eclipse.

IBM, Oracle, Payara, Red Hat và Tomitribe đã cam kết tài trợ 3 năm cho Jakarta EE, với mức ngân sách dao động từ $ 25,000 đến $ 300,000 mỗi năm. Điều này sẽ giúp việc xây dựng một đội ngũ chuyên gia cũng như thực hiện các hoạt động marketing.

Ecilpse đã đồng ý nhận trách nhiệm với enterprise Java từ năm ngoái, sau khi Oracle tìm cách thay đổi nền tảng và giao nó sang cho một tổ chức nguồn mở.

Techtalk via Infoworld

Nguồn: https://techtalk.vn/oracle-da-hoan-tat-viec-chuyen-giao-cac-java-ee-reference-components-cho-eclipse.html

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM