Người dùng cập nhật bản tiếp theo của Windows 10 April 2018 (1803) trong tháng 8

Mới đây Microsoft cho phép người dùng cập nhật bản tiếp theo của Windows 10 April 2018 (1803) vào tháng 8. Tuy nhiên, nếu bạn muốn cài đặt phiên bản này bằng USB thì hãy tải ISO mà TCN cung cấp ở bài viết dưới.
Người dùng cập nhật bản tiếp theo của Windows 10 April 2018 (1803) trong tháng 8

Phiên bản Business editions: (Phiên bản dành cho doanh nghiệp)

Phiên bản 32 bit:

 • Full Name: Windows 10 (business editions), version 1803 (Updated Jul 2018) (x86) - DVD (English)
 • Product Family: Windows 10, version 1803 (Updated Jul 2018)
 • File: en_windows_10_business_edition_version_1803_updated_jul_2018_x86_dvd_12612758.iso
 • SHA1: e1d0cb4618d2af2c82d38787d0e97788671550bd
 • Phiên bản 64 bit:
 • Full Name: Windows 10 (business editions), version 1803 (Updated Jul 2018) (x86) - DVD (English)
 • Product Family: Windows 10, version 1803 (Updated Jul 2018)
 • File: en_windows_10_business_edition_version_1803_updated_jul_2018_x64_dvd_12612769.iso
 • SHA1: bdaf443e43bc392565041ed25137402f14afb09e

Hỗ trợ các phiên bản Windows 10 sau:

 • Windows 10 Pro
 • Windows 10 Pro N
 • Windows 10 Pro for Workstations
 • Windows 10 Pro for Workstations N
 • Windows 10 Pro Education
 • Windows 10 Pro Education N
 • Windows 10 Education
 • Windows 10 Education N
 • Windows 10 Enterprise
 • Windows 10 Enterprise N

Link tải 32 bit và 64 Bit:

Mã:

https://drive.google.com/drive/folders/1XLGzgqmErMY4voptpRvNlCoCbgqTMuri

Phiên bản Consumer editions: (Phiên bản dành cho người dùng cá nhân)

Phiên bản 32 bit:

Full Name:

 • Windows 10 (consumer editions), version 1803 (Updated Jul 2018) (x86) - DVD (English)
 • Product Family: Windows 10, version 1803 (Updated Jul 2018)
 • File: en_windows_10_consumer_edition_version_1803_updated_jul_2018_x86_dvd_12711391.iso
 • SHA1: 59126b24fbc960cf2edb98a884253b5ad0106ae7

Phiên bản 64 bit:

 • Full Name: Windows 10 (consumer editions), version 1803 (Updated Jul 2018) (x64) - DVD (English)
 • Product Family: Windows 10, version 1803 (Updated Jul 2018)
 • File: en_windows_10_consumer_edition_version_1803_updated_jul_2018_x64_dvd_12712603.iso
 • SHA1: 24d91524ebfc963fe428ddcae78cb17d978b2e3f

Hỗ trợ các phiên bản Windows 10 sau:

 • Windows 10 Home
 • Windows 10 Home N
 • Windows 10 Pro
 • Windows 10 Pro N
 • Windows 10 Pro for Workstations
 • Windows 10 Pro for Workstations N
 • Windows 10 Pro Education
 • Windows 10 Pro Education N
 • Windows 10 Core Single Language
 • Windows 10 Education
 • Windows 10 Education N

Link tải 32 bit và 64 Bit:

Mã:

https://drive.google.com/drive/folders/1IWHxGz8ZQE3O63a_sk53uZAYQCDzM1Oo

Ngô Viết Hùng / Via Hung1001

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM