Lá đơn xin việc của Steve Jobs vừa được đấu giá lên đến 50.000 USD

Khi bạn đã là người nổi tiếng thì tất cả những gì thuộc về bạn đều có giá trị. Tuần trước, lá đơn xin việc của Steve Jobs vừa được đăng đấu giá trên RR Auction với số tiền hiện tại lên đến 50.000 USD.
Lá đơn xin việc của Steve Jobs vừa được đấu giá lên đến 50.000 USD
Tờ đơn xin việc này cho thấy trước khi trở thành CEO một trong những công ty có tầm ảnh hưởng nhất thế giới, Steve Jobs lúc còn trẻ cũng chỉ là một sinh viên chật vật tìm kiếm việc làm như bao người khác.
Năm 1972, Jobs nhập học trường cao đẳng nghệ thuật Reed College ở tiểu bang Oregon nhưng bỏ học chỉ sau một học kỳ, nhưng vẫn đến trường trong 18 tháng sau đó để theo dõi những môn mình thích.
“Sau 6 tháng, tôi không thấy việc học có giá trị gì. Tôi không biết nên làm gì với cuộc sống và không biết học xong cao đẳng sẽ giúp ích gì mà lại tốn tất cả tiền tiết kiệm cả đời của cha mẹ. Do đó tôi quyết định bỏ học và tin rằng mọi thứ sẽ OK'.
Năm 1973, ông nộp đơn xin việc làm. Đơn xin việc của Jobs cho chúng ta thấy ông nhận định thế nào về bản thân mình lúc đấy. Như đơn này, chuyên ngành của Jobs là ngôn ngữ Anh và “Kỹ năng đặc biệt' của ông là “kỹ thuật điện tử hoặc kỹ sư thiết kế. Jobs cũng ghi rằng ông có kinh nghiệm về máy tính.
Chưa biết đây là đơn xin việc cho công ty nào, nhưng năm năm 1947, ông và Steve Wozinak đã bắt đầu làm việc cho Atari.
Nguồn: BGR

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM