Tạo bình chọn với hình ảnh và cách bình chọn rõ ràng, đơn giản trên Facebook

Facebook vừa cập nhật tính năng để anh em có thể tạo bình chọn với hình ảnh và cách bình chọn rõ ràng và đơn giản hơn. Tức là chúng ta có thể chọn hình động hay hình tĩnh để bạn bè hay ai đó trên Facebook có thể xem và chọn. Kết quả đc cập nhật theo thời gian thực với phần biển thị % bình trọn lớn và trực quan.
Tạo bình chọn với hình ảnh và cách bình chọn rõ ràng, đơn giản trên Facebook
Hiện mình tạo thử thì mới thấy có chỉ có hai ứng viên. Ngoài ra thì chúng ta có thể chọn thời gian kết thúc bình chọn.

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM