Có 35% người dùng đã mua hoặc sẽ sắm iPhone X trong năm 2018

Theo một cuộc khảo sát từ Piper Jaffray và Google Surveys trên 400 người dùng đã mua iPhone (được Philip Elmer-DeWitt dẫn lại): Có 35% trong số này hiện đã mua hoặc đang lên kết hoạch sắm iPhone X trong năm 2018.

Ở mục thứ nhì là những người đã nâng cấp hoặc chuẩn bị mua iPhone X, chiếm 35%

Nhà phân tích Micheal Olson của Piper Jaffray dự đoán iPhone X sẽ chiếm 38% số lượng iPhone được bán ra trong năm nay, hơn 3% so với kết quả cuộc khảo sát. Bên cạnh đó, ông ước tính lượng iPhone 8 được bán trong năm tài chính 2018 sẽ là 40% và kết quả cuộc khảo sát cũng là 40% số người sẽ mua iPhone 8.

Với các dữ liệu trong cuộc khảo sát, Piper Jaffray tin tưởng vào các giả định về giá bán trung bình của sản phẩm (ASP) cũng như tổng doanh thu và lợi nhuận trên một cổ phiếu (EPS) của Apple năm 2018.

 Dự đoán ASP iPhone năm 2018 của cửa hàng bán lẻ và online

Hơn nữa, cổ phiếu của Apple.Inc sẽ có thể tăng cao trong một thời gian dài với dự đoán cao hơn 200 USD so với mức trung bình của thị trường cổ phiếu.

Gene Munster của Loup Ventures, người đã từng làm việc với Olson tại Piper Jaffray cho rằng dự đoán về ASP của The Street là khá thấp ở mức 705 USD trong khi Olson cho rằng là 740 USD vào năm 2018.

Tech Funny