App YouTube bị rút khỏi thiết bị Fire TV sớm hơn dự kiến

Một số người dùng cho biết họ không còn dùng được app YouTube trên máy Fire TV nữa. Khi mở app lên thì sẽ thấy đoạn thông báo như trong hình trên, trong khi đó theo lịch thì đến ngày 01/01/2018 YouTube mới rút app của họ ra khỏi những thiết bị giải trí đó của Amazon. Nhiều người dùng trên Twitter và Reddit cũng cho biết khi mở app YouTube sẽ được dẫn đến YouTube thông qua trình web.

Đây là hậu quả sinh ra từ sự xung đột giữa Amazon và YouTube trong một khoảng thời gian dài. Hiện tại, Amazon đã bổ sung trình duyệt web Silk của chính họ và trình duyệt web Firefox để người dùng có thể xem YouTube mà không dùng app. Đồng thời có thông tin rằng Amazon cũng đăng ký thêm một số thương hiệu sản phẩm dùng để cạnh tranh với YouTube như Amazontube và Opentube.

Để khắc phục, trang AFTVNews.com cho biết nếu người dùng không cập nhật app YouTube lên phiên bản mới nhất, hoặc cài lại (sideload) phiên bản cũ thì sẽ vẫn dùng được app YouTube trên Fire TV.

Theo Engadget