Samsung không hề có ý định bán phiên bản Galaxy S8 Microsoft Edion

Hiện tại Microsoft cũng đang phân phối Galaxy S8 'Microsoft Edition' ở các cửa hàng của mình, tuy nhiên các thiết bị này cũng không có bất khì khác biệt gì về phần cứng cũng như phần mềm so với phiên bản tiêu chuẩn. 

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM