Bạn đã có nút chuyển đổi giữa nhiều tài khoản trên cùng một trình duyệt chưa?

Từ sáng nay tài khoản Facebook trên nền web của mình đã xuất hiện nút chuyển đổi giữa nhiều tài khoản trên cùng một trình duyệt. Ngay khi bấm vào nút này, bạn sẽ được đăng nhập thêm nhiều tài khoản khác vào để dùng chung trong cùng một trình duyệt và có thể chuyển đổi qua lại giữa các tài khoản.

Nếu như khi xưa bạn muốn đăng nhập tài khoản Facebook khác trên chính trình duyệt đang dùng thì cách làm là đăng xuất tài khoản hiện có, sau đó đăng nhập lại vào tài khoản mới. Bây giờ, chức năng chuyển tài khoản sẽ cho phép bạn rút ngắn các thao tác nói trên, từ đo tiết kiệm được vài chục giây của cuộc đời. Và cũng chính vì bản chất là vẫn phải đăng xuất tài khoản hiện có và đăng nhập lại vào tài khoản mới nên vẫn phải đòi hỏi nhập password lại từ đầu (dù vậy thì khi tài khoản không được đăng nhập có thông báo thì vẫn có hiện chấm đỏ để thông báo).