Ngân hàng Trung ương Canada: Tỷ lệ sở hữu Bitcoin tại Canada tăng gấp đôi so với năm qua.

Ngân hàng Trung ương Canada (BOC) gần đây đã công bố kết quả của cuộc khảo sát về Bitcoin và tiền điện tử, khảo sát đã cho thấy sự tăng trưởng chung về tỷ lệ nhận thức tiền điện tử ở Canada. 

Ngân hàng Trung ương Canada: Tỷ lệ sở hữu Bitcoin tại Canada tăng gấp đôi so với năm qua.

Ngân hàng Trung ương Canada (BOC) gần đây đã công bố kết quả về cuộc khảo sát về Bitcoin và tiền điện tử, khảo sát đã cho thấy sự tăng trưởng chung về tỷ lệ nhận thức tiền điện tử ở Canada. Cuộc khảo sát được tiến hành để tìm hiểu “liệu việc sử dụng và sở hữu tiền điện tử, có tăng lên trong năm qua hay không.”

tỷ lệ nắm giữ Bitcoin trong năm 2016 so với năm 2017 – Nguồn: BTCOS

Cuộc khảo sát được tiến hành vào tháng 12 năm 2017 và kết quả đã được Ngân hàng Trung ương Canada (BOC) công bố gần đây.

Số người tham gia khảo sát là 2623 người.

Cụ thể, BOC đã tiến hành khảo sát mức độ quan tâm của họ đối với tiền điện tử, bằng cách hỏi về Bitcoin. Nó cũng nhằm mục đích để đo lường tác động trên hệ thống tài chính hiện hành:

“Điều quan trọng là hiểu được tác động tiềm tàng của Bitcoin về cách Ngân hàng Canada cam kết thực hiện các chức năng cốt lõi của nó như sản xuất và phân phối tiền tệ, và xác định lý do sở hữu bitcoin, khi giá đồng tiền số này tăng bất ngờ vào tháng 12 năm 2017.”

Cuộc khảo sát cho thấy tỷ lệ nhận thức về bitcoin đã tăng từ 64% lên 85% từ năm 2016 đến 2017. Ngoài ra, lý do phổ biến nhất cho việc sở hữu bitcoin là để đầu tư, trong khi năm 2016 lý do chính để sở hữu bitcoin là để giao dịch:

“Chỉ có khoảng một nửa số chủ sở hữu bitcoin nói rằng, họ thường xuyên sử dụng bitcoin để mua hàng hóa, thanh toán dịch vụ hoặc chuyển tiền.”

Mức độ nhận thức cao nhất là ở British Colombia, một tỉnh của Canada:

Một tỉnh khác của Canada, Quebec, cũng có tỷ lệ nhận thức tăng từ 49% lên 77%, phân chia đều cho cả năm và nữ:

Cuộc khảo sát cũng cho thấy tỷ lệ sở hữu bitcoin tăng gần gấp đối, từ 2.9% lên 5% trong năm 2017:

“Sự khác biệt về tỷ lệ sở hữu bitcoin của những người nhận thức được tiền điện tử trong năm 2016 đến năm 2017 là không đáng kể. Khảo sát cho thấy tỷ lệ sở hữu bitcoin tăng là bởi vì nó được thúc đẩy bởi những người mới nhận thức được tiền điện tử.”

Tuy nhiên, tỷ lệ nắm giữ tiền điện tử ở Canada là tương đối thấp, trong 32% người được hỏi cho biết họ đang nắm giữ dưới 0.1 BTC, và 34% nắm giữ dưới 0.05 BTC. Điều thú vị là có 58% người được hỏi cho biết họ xem tiền điện tử như là một khoản đầu tư, ngoài ra 12% người thì cho rằng họ sở hữu tiền điện tử bởi vì bạn bè của họ cũng như vậy.

Bitcoin News