Vitalik Buterin, Founder của Ethereum cảnh báo về thông tin sai lệch

Vitalik Buterin đáp trả lại sự đưa thông tin sai lệch

Hôm nay 7/6, Vitalik Buterin đã đưa ra cảnh bảo thông qua tweet cá nhân về việc một tờ báo đã đưa thông tin sai lệch về quan điểm của anh ấy liên quan đến việc bầu cử ở West Virginia, Mỹ. Tin đồn cho hay bang này sẽ lần đầu tiên áp dụng hình thức bầu cử online thông qua công nghệ blockchain.

“Đây hoàn toàn là một sự sai lệch trong truyền đạt thông tin. Không đời nào dòng tweet đó có nghĩa là tôi ủng hộ với tâm lý thận trọng trong việc bầu cử Online. Nó có nghĩa là bạn phải thận trọng.” – Vitalik viết trong một tweet mới nhất của anh ấy ngày 07/06

Việc sai lệch thông tin này làm người ta hiểu nhầm rằng, Vitalik ủng hộ cho việc bầu cử online. Anh ấy đã có ý nói rằng, việc bầu cử là một việc cực kì quan trọng. Bầu cử online cần một hệ thống bảo mật cực kì chi tiết, với một những lớp bảo vệ dữ liệu riêng, và cần có những công nghệ kĩ thuật riêng chúng ta mới đạt được điều đó.

Chi tiết cụ thể quan điểm đúng của Vitalik “Not giving away ETH” Buterin

Vì quá nhiều scam lừa đảo trên cộng đồng tiền ảo, Vitalik cũng đa phải điền cả cảnh báo “Không giveaway cho tặng ETH” vào tên của anh ấy. Kết luận cho thấy, Vitalik không dám đảm bảo công nghệ blockchain cũng sẽ bảo mật tốt và đạt được những kết quả mong đợi khi áp dụng nó vào tiến hành một việc quan trọng, nhạy cảm với toàn thể nước Mỹ, bầu cử.

Việc sai lệch thông tin này làm người ta hiểu nhầm rằng, Vitalik ủng hộ cho việc bầu cử online. Anh ấy đã có ý nói rằng, việc bầu cử là một việc cực kì quan trọng. Bầu cử online cần một hệ thống bảo mật cực kì chi tiết, với một những lớp bảo vệ dữ liệu riêng, và cần có những công nghệ kĩ thuật riêng chúng ta mới đạt được điều đó.

Chi tiết cụ thể quan điểm đúng của Vitalik “Not giving away ETH” Buterin

 Vì quá nhiều scam lừa đảo trên cộng đồng tiền ảo, Vitalik cũng đã phải điền cả cảnh báo “Không giveaway cho tặng ETH” vào tên của anh ấy. Kết luận tweet của anh ấy cho thấy, Vitalik không dám đảm bảo công nghệ blockchain cũng sẽ bảo mật tốt và đạt được những kết quả mong đợi khi áp dụng nó vào tiến hành một việc quan trọng, nhạy cảm với toàn thể nước Mỹ, bầu cử. Khi mà sổ cái phân quyền được truy nhập rộng rãi bởi mọi người, các công dân đi bầu cử.  Điều này có khi lại gây ra hiệu ứng trái ngược gây tác hại cho việc bầu cử.

 

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM