[Infographic] Người Việt dành hơn 100 phút/ngày để sử dụng trình duyệt web

Trung bình người Việt dành 100 phút mỗi ngày để sử dụng trình duyệt web, 51 phút để sử dụng các app và 63 phút để sử dụng trình duyệt web trên smartphone theo báo cáo của Appota.

 

[Infographic] Người Việt dành hơn 100 phút/ngày để sử dụng trình duyệt web

 


Hoàng Ly

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM