Bloomberg: “Kinh tế số chiếm 20% GDP năm 2025 của Việt Nam là mục tiêu đầy tham vọng”

Bloomberg: “Kinh tế số chiếm 20% GDP năm 2025 của Việt Nam là mục tiêu đầy tham vọng”
Theo Bloomberg, Chính phủ Việt Nam kỳ vọng nền kinh tế số tăng trưởng mạnh trong 4 năm tới.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM