Các nước Đông Nam Á đang thiếu điều kiện gì để thương mại điện tử phát triển bùng nổ?

Các nước Đông Nam Á đang thiếu điều kiện gì để thương mại điện tử phát triển bùng nổ?
Những quan chức chính phủ, chuyên gia đều khẳng định tiềm năng phát triển to lớn của thương mại điện tử Đông Nam Á nhưng các quốc gia cần thống nhất được tiếng nói, có hệ sinh thái chung.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM