Ngân sách cho Cloud đạt 1,3 ngàn tỷ đô la vào năm 2020

Hơn 1.3 nghìn tỷ đô la ngân sách chi tiêu dành cho CNTT sẽ bị chi phối trực tiếp hoặc gián tiếp bởi sự chuyển giao sang cloud vào năm 2022, theo Gartner. 

Ngân sách cho Cloud đạt 1,3 ngàn tỷ đô la vào năm 2020

Có vẻ như đây là giai đoạn chuyển đổi quan trọng đối với các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng truyền thống, khi ngày càng có nhiều doanh nghiệp chuyển sang sử dụng Cloud. Theo một nghiên cứu mới của Gartner, 28% ngân sách trong thị trường CNTT doanh nghiệp sẽ chuyển sang Cloud vào năm 2022, tăng từ 10% so với năm 2018

Ngân sách dành cho các dịch vụ Cloud sẽ tăng nhanh hơn so với các giải pháp truyền thống, phi điện toán đám mây. Tuy nhiên, các dự án truyền thống này vẫn sẽ chiếm 72% doanh thu cho thị trường CNTT doanh nghiệp vào năm 2022.

Trước năm 2018, sự chuyển dịch sang Cloud xảy ra chủ yếu đối với các phần mềm ứng dụng, đặc biệt trong quản lý khách hàng (CRM). Theo một phát ngôn viên của Gartner: “CRM hiện đang bùng phát khi tỷ lệ ngân sách dành cho Cloud cao hơn so với phần mềm truyền thống. Xu hướng này sẽ tiếp tục và mở rộng để bao gồm application software, bao gồm các bộ ứng dụng văn phòng, dịch vụ nội dung và dịch vụ cộng tác, đến hết năm 2022. Application software sẽ giữ tỷ lệ chuyển đổi Cloud cao nhất trong giai đoạn này ”. 

Hơn 1.3 nghìn tỷ đô la ngân sách dành cho CNTT sẽ bị chi phối trực tiếp hoặc gián tiếp bởi  Cloud vào năm 2022. Các nhà cung cấp có khả năng nắm bắt và đón đầu sự tăng trưởng này sẽ dành lấy thành công lâu dài trong thập kỷ tới.

Gartner khuyến cáo rằng các nhà cung cấp công nghệ sử dụng công nghệ Cloud làm thước đo cơ hội thị trường.

Michael Warrilow, phó chủ tịch nghiên cứu của Gartner cho biết: “Sự thay đổi trong cách chi ngân sách CNTT của doanh nghiệp sang các giải pháp thay thế dựa trên Cloud là điều không thể thay đổi được. Quá trình chuyển giao trên Cloud sẽ mở ra cơ hội để đạt được tính linh hoạt và nhanh nhẹn hơn, một trong những lợi ích vô cùng hấp dẫn của công nghệ này”.

“Khi công nghệ cloud trở nên ngày càng thông dụng, nó sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến các quyết định CNTT của doanh nghiệp, đặc biệt là trong cơ sở hạ tầng hệ thống.”

Techtalk via information-age

Nguồn: https://techtalk.vn/ngan-sach-cho-cloud-dat-13-ngan-ty-do-la-vao-nam-2020.html

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM