Brian Eno hé lộ chiếc mâm đĩa than trang bị hệ thống LED màu độc đáo

Brian Eno hé lộ chiếc mâm đĩa than trang bị hệ thống LED màu độc đáo
Một sản phẩm thú vị để thay thế chiếc đèn ngủ trong phòng bạn.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM