Mofi trình làng cartridge UltraGold MC

Mofi trình làng cartridge UltraGold MC
MoFi, hay Mobile Fidelity, vừa bổ sung vào danh mục cartridge của hãng với một thiết kế cartridge MC chuẩn audiophile.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM