Samsung bổ sung thêm màn hình cỡ lớn cho dòng TV Lifestyle Series

Samsung bổ sung thêm màn hình cỡ lớn cho dòng TV Lifestyle Series
Dòng TV Lifestyle của Samsung, bao gồm các mẫu TV Serif và Frame, vừa được bổ sung thêm các cỡ màn hình lớn hơn dành cho khách hàng có nhu cầu.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM