Aragon hoàn thiện dòng sản phẩm hi-end Elements Collection với Tungsten Preamplifier

Aragon hoàn thiện dòng sản phẩm hi-end Elements Collection với Tungsten Preamplifier
Tungsten - chiếc preamplifier từng được Aragon giới thiệu lần đầu ở sự kiện CEDIA Expo 2021, nay đã chính thức được mở bán để cung cấp giải pháp hoàn thiện hệ thống sử dụng poweramp từ Aragon Elements Collection.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM