Teoharov Audio hé lộ thành viên mới của C-Type Series

Teoharov Audio hé lộ thành viên mới của C-Type Series
Sau LoudSpeaker I, Teoharov Audio đã trình làng mẫu loa tiếp theo của C-Type Series với cấu hình và thiết kế cao cấp hơn, đáp ứng các phòng nghe lớn: LoudSpeaker II
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM