Cabasse bật mí hệ thống Atlantis với hệ thống đồng trục 3 lớp

Cabasse bật mí hệ thống Atlantis với hệ thống đồng trục 3 lớp
Ở Cabasse Atlantis là thiết kế cực kỳ độc đáo và khác hẳn mọi quan điểm thông thường để trở thành đôi loa đồng trục 4 đường tiếng đầu tiên trên thế giới.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM