Exprosure hé lộ ampli tích hợp 3510 với nhiều công nghệ từ 5010 Series đầu bảng

Exprosure hé lộ ampli tích hợp 3510 với nhiều công nghệ từ 5010 Series đầu bảng
Theo Exposure, ampli tích hợp 3510 vừa ra mắt chính là sản phẩm sẽ thay thế cho chiếc ampli tích hợp 3010S2D trước đó và trang bị nhiều công nghệ lấy từ dòng sản phẩm đầu bảng 5010 Series.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM