Marten Audio hợp tác cùng IsoAcoustics sản xuất dòng chân loa cao cấp Marten Isolators

Marten Audio hợp tác cùng IsoAcoustics sản xuất dòng chân loa cao cấp Marten Isolators
Theo Marten Audio, chân loa Marten Isolators không chỉ có mặt trên mẫu loa mới ra mắt mà còn có thể dùng để nâng cấp cho các sản phẩm trước đó của công ty.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM