Fyne Audio ra mắt F500SP: Thành viên mới nhất của Special Production Series

Fyne Audio ra mắt F500SP: Thành viên mới nhất của Special Production Series
Special Production - dòng sản phẩm tập hợp phiên bản đặc biệt của các mẫu loa Fyne Audio được yêu thích, đã xuất hiện thêm một thành viên hoàn toàn mới: F500SP, hay phiên bản đặc biệt của đôi bookshelf F500.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM