CEO nữ trẻ tuổi chinh phục cả 5 'cá mập' trong Shark Tank Việt Nam, Viral Works nhận 300.000 USD

CEO nữ trẻ tuổi chinh phục cả 5 'cá mập' trong Shark Tank Việt Nam, Viral Works nhận 300.000 USD

Startup 5-07-2018, 10:52

Xuất hiện trong tập đầu tiên Shark Tank Việt Nam mùa hai, Lê Hồng Thảo Quyên - người sáng lập kiêm Giám đốc Công ty

Trang tiếp