Tất cả laptop sắp tới Microsoft đều chạy Windows 11 và có webcam 1080p

Tất cả laptop sắp tới Microsoft đều chạy Windows 11 và có webcam 1080p
Một vài thông tin tiết lộ rằng, Microsoft đã đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt về webcam và hệ thống thời gian thực (RTC) cho các laptop hệ điều hành Windows 11 sắp ra mắt vào cuối năm nay. Đặc biệt, hầu hết các thiết bị sẽ được cung cấp cấp webcam 1080p.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM