Đây sẽ là chiếc laptop đầu tiên chạy Windows 11 SE, bạn thích chứ?

Đây sẽ là chiếc laptop đầu tiên chạy Windows 11 SE, bạn thích chứ?
Công ty Dynabook Americas (trước đây là Toshiba Electronics) sẽ là công ty đầu tiên sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows 11 SE chạy trên laptop Dynabook E10-S và hướng tới mục tiêu cho lĩnh vực giáo dục khi ra mắt dòng sản phẩm này.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM