Kích hoạt chức năng chạy màn hình Picture-in-Picture trên MacBook

Kích hoạt chức năng chạy màn hình Picture-in-Picture trên MacBook
Picture-in-Picture trên MacBook là một tính năng cực kỳ hữu ích giúp bạn vừa xem phim vừa làm việc hiệu quả thay vì phải mở nhiều tap như trước đây.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM