Phần notch tai thỏ của MacBook Pro mới có gì?không chỉ mỗi camera đâu

Phần notch tai thỏ của MacBook Pro mới có gì?không chỉ mỗi camera đâu
Phần notch trên dòng MacBook Pro mới không có các thành phần chuyên biệt để nhận diện sinh trắc học như iPhone, xong lại chứa một số cảm biến khác chứ không chỉ có webcame.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM