Windows 11 gặp lỗi tương thích với các ứng dụng xài ký tự non-ASCII trong registry

Windows 11 gặp lỗi tương thích với các ứng dụng xài ký tự non-ASCII trong registry
Windows 11 vẫn đang còn nhiều lỗi và một lỗi thú vị vừa được phát hiện đó là không chạy được các phần mềm có khóa registry dùng kí tự non-ASCII.
Microsoft cho biết có một số ứng dụng không thể…
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM