Hình ảnh app Android trên Windows 11: hoạt động giống app Windows, hỗ trợ đa cửa sổ?

Hình ảnh app Android trên Windows 11: hoạt động giống app Windows, hỗ trợ đa cửa sổ?
Các hình ảnh rò rỉ từ một diễn đàn Trung Quốc đã cho thấy sơ qua ban đầu về tính năng chạy app Android trên Windows 11. App Android sẽ chạy trên Windows 11 thông qua hệ thống con Android Subsystem…
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM