Sản phẩm Apple nào sẽ được giới thiệu tại sự kiện ngày 18/10?

Sản phẩm Apple nào sẽ được giới thiệu tại sự kiện ngày 18/10?
Dự kiến vào ngày 18/10 tới đây, tại sự kiện Unleashed hàng loạt sản phẩm Apple như: MacBook Pro 14 inch và MacBook Pro 16 inch, chip M1X,
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM