Modder nhét ruột máy Mac M1 vào vỏ chiếc iMac G4 20 tuổi

Modder nhét ruột máy Mac M1 vào vỏ chiếc iMac G4 20 tuổi
Đấy là thành quả của modder Colby Sheets. Cùng với đoạn clip ngắn đăng trên Twitter, mô tả chiếc máy iMac G4 ra mắt từ năm 2002 chạy phần cứng Mac với chip M1…
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM