Cốc Cốc, VirtualBox, Intel Killer lỗi trên Windows 11, anh em nên gỡ để có thể cập nhật Windows mới

Cốc Cốc, VirtualBox, Intel Killer lỗi trên Windows 11, anh em nên gỡ để có thể cập nhật Windows mới
Windows 11 còn rất mới và chắc chắn có lỗi này lỗi kia. Microsoft cũng đã vừa đăng tải một danh sách các lỗi đã được phát hiện (chắc chắn sẽ còn có thêm lỗi qua thời gian).
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM