Đánh giá Windows 11 chính thức: Giao diện thay đổi, có tính năng mới

Đánh giá Windows 11 chính thức: Giao diện thay đổi, có tính năng mới
Windows 11 chính thức phát hành tại Việt Nam vào 05/10. Máy của mình từ Windows 11 beta đã cập nhật Windows 11 chính thức và sau đây là bài đánh giá Windows 11.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM