App Photos với giao diện mới đã xuất hiện trên Windows 11

App Photos với giao diện mới đã xuất hiện trên Windows 11
Mình check cập nhật trên Microsoft Store thì đã thấy xuất hiện app Photos với giao diện mới trên Windows 11.
App mới có bố cục tương tự như app cũ nhưng được áp dụng góc bo tròn trên các yếu tố…
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM