Cách cài đặt micro trên máy tính Windows 11 để thu âm thanh tốt nhất

Cách cài đặt micro trên máy tính Windows 11 để thu âm thanh tốt nhất
Lựa chọn âm thanh đầu vào cho máy tính giúp kiểm soát tốt thiết bị nào đang cung cấp âm thanh vào. Mình sẽ hướng dẫn cách lựa chọn đầu vào âm thanh máy tính.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM